8 files for you!
8 fichiers pour vous !

8 plików dla Ciebie!

 

********
ENGLISH 🇬🇧 

THE DISCIPLINE OF PLEASURE
Your Pearl Inside

A Take off Call with Ivan Martin

90mn session

+ Clearing Loops 

+ Exercises to play with

What if True Discipline was the Choice of Pleasure?
What if True Success was the Choice of Ease?

If You were the Source of all Pleasures, what would you Create?

WHAT IS YOUR ONE THING THAT COULD BRINGS YOU TRUE PLEASURE AND EVERYTHING OF LIFE WITH TOTAL EASE?

2 THINGS:
. First, we've been so much used to difficulties and fake happiness that KNOWING THE THING YOU DO THE MOST EASILY is actually not that easy!
. Second, PLEASURE has been one of the most JUDGED, MISCONCEIVED and MISUSED things in life and cultures (cult-yours). Therefore we don't really allow ourself to BE pleasure.
This in turn creates a lot of pains, frustrations and problems. So... What else is possible?®

My wish is to FACILITATE 2 POINTS (at least):
. The clarity you can have about Your One Thing, this very thing that no one else can do better than you and that will bring you true satisfaction and true SUCCESS.
. What you could choose to HAVE PLEASURE IN EVERY THING.
These are your KEYS to achieve what you desire deep within you, with unconditional joy. Good news is; these keys go together.

. What is it that you do the most easily?
. What is it that if you give PRIORITY to it, will generate the everyday life and business you've been dreaming about?
. What can you create that you have not yet chosen for you?

Have you maintained difficulties, lacks and frustrations to keep you from being truly happy?
Is now the time for thriving with your own life?

Join me in this Take Off Session-Call where you will either gain more, or gain more (!).

 

 

*********
FRANCAIS 🇫🇷 

LA DISCIPLINE DU PLAISIR
Ta Perle en-dedans
Séance de 90mn

+ Boucles de compensation

+ Exercices pour jouer


Un Call de "décollage" avec Ivan Martin
ONLINE (Zoom) Lundi 6 août à 20h30 (CET)

Et si la véritable Discipline était le Choix du Plaisir ?
Et si le véritable Succès était le Choix de la Facilité ?

Si Tu étais la Source de tous les Plaisirs, que Créerais-tu ?

QUEL EST TON TRUC UNIQUE QUI POURRAIT T'APPORTER UN VRAI PLAISIR ET TOUT DE LA VIE AVEC UNE TOTALE FACILITE ?

2 CHOSES :
. D'abord, nous avons été tellement habitués aux difficultés et au faux bonheur que de SAVOIR CE QU'ON FAIT LE PLUS FACILEMENT n'est en fait pas si facile !
. Deuxièmement, le PLAISIR a été l'une des choses les plus JUGEES, MAL COMPRISES et MAL EMPLOYEES dans la vie et les cultures ("cult-your"). Du coup, nous ne nous permettons pas vraiment d'ÊTRE le plaisir, ce qui crée beaucoup de douleurs, de frustrations et de problèmes.
Alors... Quoi d'autre est possible ? ®

Mon souhait est de FACILITER 2 POINTS (au moins) :
. La clarté que tu peux avoir sur ton Truc Unique, cette chose que personne d'autre ne peut faire mieux que toi et qui t'apportera une vraie satisfaction et un vrai SUCCES.
. Ce que tu pourais choisir pour AVOIR DU PLAISIR DANS TOUT.
Ce sont tes CLÉS pour réaliser ce que tu désires au plus profond de toi, avec une joie inconditionnelle. La bonne nouvelles c'est que ces clefs vont de paire.

. Qu'est-ce que tu fais le plus facilement ?
. A quoi pourrais-tu donner une PRIORITÉ TOTALE, qui génèrerait la vie quotidienne et le Business dont tu rèves ?
. Que peux-tu créer que tu n'as pas encore choisi pour toi ?

As.tu maintenu les difficultés, les manques et les frustrations pour t'empêcher d'être vraiment heureux-se ?
Est-ce le moment de prospérer avec ta propre vie ?

Rejoins-moi dans cette Séance-Call de Décollage, où soit tu gagneras plus, soit tu gagneras plus (!).

 


********
POLSKI 🇵🇱

DYSCYPLINA PRZYJEMNOŚCI
Sesja-klasa ONLINE z Ivanem Martinem
90 minutowa sesja

+ odkreowania (english and French)

+ ćwiczenia do praktykowania (english and French)


Pewnego ranka obudziłem się taką oto świadomością: co by było, gdybym miał totalną lekkość, radość i obfitość w swoim życiu i spełniłbym moje marzenia? 


CZYM JEST TA JEDNA JEDYNA RZECZ, KTÓRA MOGŁABY PRZYNIEŚĆ CI PRAWDZIWĄ PRZYJEMNOŚĆ I PRZYNIEŚĆ WSZYSTKO DO TWOJEGO ŻYCIA Z TOTALNĄ LEKKOŚCIĄ?

Nawet więcej: ta jedna rzecz, to coś, co robisz CAŁKIEM BEZ WYSIŁKU… jak może być jeszcze lepiej?

Ponieważ odczuwasz totalną PRZYJEMNOŚĆ, kiedy ją robisz, to również taka rzecz, która robi się NAJŁATWIEJ… jak może być jeszcze lepiej?

Dwie rzeczy:
Po pierwsze – przyzwyczailiśmy się tak bardzo do trudności i nieprawdziwych radości, że ROZPOZNANIE TEJ JEDNEJ RZECZY, KTÓRĄ ROBISZ Z ŁATWOŚCIĄ, wcale nie jest takie łatwe!
Po drugie - PRZYJEMNOŚĆ, to najbardziej OCENIANA, BŁĘDNIE ROZUMIANA i NADUŻYWANA rzecz w życiu i różnych kulturach. Dlatego też nie pozwalamy sobie BYĆ przyjemnością.
To kreuje wiele bóli, frustracji i problemów. Więc… co jeszcze jest możliwe? ®

Moim pragnieniem jest FACYLITACJA tych dwóch rzeczy (co najmniej tych dwóch rzeczy):
- Klarowność na temat Tej Jednej Jedynej rzeczy, tej, której nikt nie robi lepiej niż Ty, a która przyniesie Ci prawdziwą satysfakcję i SUKCES
- Co możesz wybrać aby MIEĆ PRZYJEMNOŚĆ WE WSZYSTKIM
To Twoje KLUCZE do osiągnięcia tego, czego pragniesz z bezwarunkową radością. Dobra wiadomość jest taka, że te klucze ze sobą współpracują.

. Co robisz z totalną łatwością?
. Co to takiego i gdybyś temu nadał PRIORYTET, wygenerowałoby to totalną przyjemność, sukces i radość w Twoim życiu codziennym i w biznesie?
. Co możesz wykreować, czego jeszcze dla siebie nie wybrałeś?

Czy przyciągasz do siebie i zostawiasz przy sobie trudności, braki i frustracje, które powodują, że nie jesteś szczęśliwy? Czy nadszedł czas, aby odnieść w życiu sukces ?

Dołącz do mnie na klasę „TA JEDNA JEDYNA RZECZ”, gdzie uzyskasz więcej lub uzyskasz jeszcze więcej!

THE DISCIPLINE OF PLEASURE / 90mn +Loops +Exo (Eng+Fra+Pol)

€45.00Price