(בעברית & English)

ENTITIES & PLEASURE
70mn
22.12.2019

ALL THAT YOU CAN HAVE
And how much pleasure do we allow ourselves to communicate with our bodies... And Entities?

What if we could have true pleasure in interacting with them?
Will there be more lightness and joy in our lives?

I will as well accompany you through the amazing "5 BREATHINGS FOR..." Entities and Pleasure !

 

יישויות ועונג

 

?מה אם לדבר עם ישויות יכול להביא לך יותר שמחה, מרחב ויותר אפשרויות

?כמה עונג אנו מאפשרים לעצמנו עם הגופים שלנו

!וכמה עונג אנחנו מאפשרים לעצמנו מתקשורת עם ישויות

 

?מה אם נוכל שיהיה לנו עונג טהור באינטראקציה עם ישויות

 

?האם תהיה יותר קלילות ושמחה בחיינו

ENTITIES & PLEASURE + 5 BREATHINGS / 90mn (Eng+Heb)

€25.00Price