(j. polski poniżej)


ENG:
Entering or clarifying different perspectives of your life and of your reality, where infinite possibilities unfold before you: that is what Ivan Martin invite you to consider.

In this Access Consciousness® Introduction Class, we will receive some of the greatest tools for having more in life and for generating the reality we desire. We will also have the opportunity to get rid of some of the main obstacles that have made some things uneasy on our path or slowed us down.

All of life comes to us with Ease, Joy and Glory.®

*****
POL:
Wprowadzanie do różnych perspektyw Twojego życia i rzeczywistości, w których rozwijają się nieskończone możliwości – do tego zaprasza Ivan.

W tej klasie wstępnej Access Consciousness® otrzymamy niektóre z najlepszych narzędzi do powiadania więcej w życiu i do generowania rzeczywistości, którą pragniemy. Będziemy również mieli okazję pozbyć się niektórych głównych przeszkód, które sprawiły, że rzeczy stały się przeszkodą na naszej drodze lub nas spowolniły.

Wszystko w życiu przychodzi do nas z Lekkością, Radością i Obfitością®

EASE, JOY & GLORY: What Else Is Possible?® / 120mn (Eng+Pol)

€35.00Price